Географія населення світу

Відео: Чисельність і відтворення населення

Географія населення світу (СДО-геосервер)

Відео: Географія світу. Урок 10. Географія населення світу. Світові природні ресурси

Географія населення світу є одним з основних, базових курсів для студентів-географів. Вивчення чисельності, структури і географічних аспектів територіального розподілу і перерозподілу населення дозволяють студентам зрозуміти комплексність і багатоплановість територіальної організації суспільства, його взаємозв`язків з навколишнім середовищем. З цією метою читається для студентів географічних спеціальностей дисципліна «Географія населення світу та Білорусі»
Курс «Географія населення світу і Білорусі» ґрунтується на знаннях, отриманих студентами по «Введенню в економічну географію» і, перш за все, за «Методикою економіко-географічних досліджень», де вони познайомилися з основними показниками, що вивчають демографічні, міграційні, екістіческіе процеси території . При вивченні «Географії населення світу» студентам також знадобляться знання з ряду фізико-географічних курсів: «Загальне землезнавство», «Фізична географія материків і океанів», історичних курсів ( «Історія Білорусі»), а також відомостей, отриманих студентами під час навчання в школі.

Одночасно «Географія населення світу» дає поняття, термінологію і відомості, необхідні для вивчення наступних курсів соціально-економічної географії: «Географія світового господарства», «Соціально-економічна і політична географія зарубіжних країн», «Географія Білорусі», спецкурсів спеціалізацій «Демографія» , «Економічна і соціальна географія», «Регіональне врядування».

При викладанні дисципліни використані новітні статистичні дані Фонду з народонаселення ООН, Бюро цензів США, публікації «National Geography» і «GEO».

Практичні заняття і контрольована самостійна робота (КСР) спрямовані на формування і розвиток знань професійно необхідних географу при проведенні самостійних демографічних досліджень, досліджень територіальних соціально-економічних систем різного типу і рангу, їх наукового аналізу, формування вміння працювати з картографічними і статистичними матеріалами. Ці завдання наведені в «Практикумі» з дисципліни.

Завдання практикуму спрямовані на самостійне вивчення різноманітних питань, таких як природний рух населення світу, половозрастная структура населення світу, динаміка чисельності і розподіл населення світу, міграції населення і міграційна політика-а також на аналіз і вироблення навичок обґрунтовувати свої висновки. Це має сприяти свідомому, активному засвоєнню матеріалу, формуванню різних прийомів розумової діяльності. Активна самостійна робота студентів досягається широким впровадженням різних форм контролю знань, які представлені в тематичному плані практикуму дисципліни (тестовий контроль, колоквіуми, реферативні тематичні повідомлення, ІНТЕРНЕТ-огляди спецлітератури), які сприяють прояву особистих здібностей і творчої ініціативи.

Кожне заняття передбачає попередню підготовку студентів шляхом вивчення відповідної теми по навчальних посібниках. Ключові питання кожної теми наведені перед кожною темою практичних занять.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 57
Увага, тільки СЬОГОДНІ!