Проблеми політичної географії

Проблеми політичної географії (СДО-геосервер)

Сучасний світ відрізняється складною геоекономічної структурою і високою геополітичної динамікою. Для розуміння цих процесів і аналізу політико-географічної структури світу, її генезису і перспективних напрямків розвитку в цикл загально і спеціальних дисциплін входить політична географія.
Структурно дисципліна «Проблеми політичної географії» включає три тематичні розділи. У першому розглядаються теоретичні основи політичної географії, основні етапи її розвитку, актуальні напрямки досліджень територіально-політичних систем різного рівня, державної території і її морфологічних особливостей, типів і функцій кордонів і адміністративно-територіального поділу. Другий розділ присвячений аналізу основних геополітичних концепцій світового розвитку, трансформації геополітичної структури світу на різних етапах розвитку, змін геополітичного положення окремих країн. У третьому розділі аналізуються політико-географічна структура макрорегіонів світу, генезис і особливості регіональних конфліктів, шляхи їх врегулювання і форми міжнародного співробітництва.

Послідовне вивчення зазначених тематичних розділів дозволить засвоїти не тільки теоретичні питання, але і сформувати навички практичного аналізу геополітичних ситуацій. Їх формування сприятиме виконання самостійних і практичних завдань по ключових темах, моніторинг поточних подій політичного життя з використанням наукової періодики та ресурсів Інтернет, політико-географічних атласів і карт.

Обсяг аудиторних годин становить 40 годин, з них: лекцій - 30 годин, практичних та семінарських - 10 годин.

Сучасний світ на початку третього тисячоліття відрізняється надзвичайним різноманіттям, складної геоекономічної структурою і високою геополітичної динамікою. Чергова хвиля радикальної трансформації геополітичної структури світу, що охопила сучасну цивілізацію в останньому десятилітті XX в. і переступила рубіж XXI ст., вимагає глибокого осмислення всього світогосподарського устрою, аналізу політико-географічної структури світу, її генезису і перспективних напрямків розвитку. Озброїти сучасних фахівців-географів розуміння цих складних процесів покликаний цикл суспільно-географічних дисциплін, складовою частиною яких є політична географія.

Політична географія, зародившись в системі університетської географічної освіти в середині XVIII ст., Оформилася в самостійну дисципліну в кінці XIX в. і отримала бурхливий розвиток в процесі відображення динамічних і складних явищ соціально-економічного і політичного розвитку в XX ст. в багатьох країнах (Великобританія, Німеччина, Франція, США та ін.). У колишньому СРСР вона пройшла складний суперечливий шлях свого розвитку і з початку 1980-х років утвердилася на географічних факультетах ряду університетів (Московський, Ленінградський і ін.) В якості самостійної навчальної та наукової дисципліни. Перше теоретичне узагальнення нової дисципліни з`явилося в кінці 1980-х років (Колосов, 1988), а в 1990-х роках вийшов ряд нових навчальних посібників з політичної географії і геополітики (Каледін, 1996- Голубчик, 1998- Туровський, 1999 і ін.) , а також перший комплексний університетської підручник для географічних спеціальностей В.А. Колосова і Н.С. Мироненко (2001 г.). Поряд з глибокими історико-географічними узагальненнями В.П. Максаковского (1997), а також представленої в його томах «Географічної картиною світу» (1995- 2004) вони створили хорошу навчально-методичну базу для вивчення політичної географії студентами географічних спеціальностей.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 164
Увага, тільки СЬОГОДНІ!