Зародження і розвиток топогеодезичного забезпечення військ. Частина 3

У російсько-турецьку війну (1877-1878 р.р.) на всю територію ТВД - Румунію, Болгарію, Європейську Туреччину, з вересня 1877 по грудень 1879 р.р. було виконано інструментальних і полуінструментальних зйомок масштабів 1-2 верст в дюймі на площі 134250 квадратних верст. Відзначимо, що під час війни артилерійські офіцери Реутов і Семенов, використовуючи топографічні карти, вперше визначили відстані до цілі, ніж було, покладено початок топогеодезична забезпечення артилерії. Досвід топогеодезичного забезпечення військ в роки російсько-турецької війни дозволяв зробити висновки, що топографічні карти на території ймовірних ТВД повинні створюватися завчасно і накопичуватися до початку бойових дій, а під час війни в складі фронту необхідні топографічні частини і картоіздательскіе кошти.

Але досвід війни не було враховано, що позначилося в ході російсько-японської війни (1904-1905 р.р.). На початку війни топографічна служба Маньчжурської армії була представлена всього лише топографічним відділенням у складі офіцера Генерального штабу і п`яти офіцерів топографів. Крім них, в корпусах були топографи, які займалися постачанням топографічними картами корпусів і підпорядкованих їм частин. І хоча до початку серпня 1904 року в розпорядженні начальника топографічного відділення прибули 11 військових топографів і були розпочаті зйомки в районі Мукдена, але ці готівкові сили не дозволили забезпечити війська достатньою кількістю карт. Для отримання відомостей про фактичний стан місцевості, її інженерному устаткуванні і про різні військові об`єкти противника вперше стало застосовуватися повітряне фотографування, ініціатором цього був російський офіцер В.Ф. Найдьонов.

Сумний досвід російсько-японської війни був врахований при підготовці першої світової війни (1914-1918 р). До початку війни на постачанні російської армії були такі карти: полуверсткі і верстовкі західного прикордонного простору, виправлені по рекогносцировку. Східною межею покриття цих карт була лінія Петербург-Мінськ-Київ - гирло річки Днестр- двоверстки Західного прикордонного простору-трехверстка Європейської Росії, віддрукована в одну фарбу із зображенням рельєфу штріхамі- десятіверсткамі Європейської Росії сорокаверстка Середньої Європи. Але значне збільшення чисельності армії, розвиток військового мистецтва і зміна стратегії і тактики бойових дій, а також із застосуванням нових засобів ведення війни викликало значне збільшення потреби військ в великомасштабних картах. Кількість карт, виданих військам, стало обчислюватися сотнями мільйонів екземплярів. Так загальна кількість карт різних масштабів, віддрукованих під час війни картографічним закладом СОТ Головного штабу і приватними друкарнями, разом з довоєнними запасами склало 139.6 мільйонів примірників. Для порівняння наведемо такі дані. Інші держави - учасники війни для забезпечення своїх військ віддрукували:

Німеччина - 275 млн. Прим.

Австро-Угорщина - 65

Англія - 32

Італія - 20
Франція - 20

З огляду на чисельність особового складу російської армії і розмір території, на якій довелося воювати, слід визнати недостатньою кількість карт, надрукованих в Росії. Норми забезпечення ними російської армії під час війни були мізерними. Так, Кавказького армійського корпусу по нормі видачі карт масштабів 2-3 версти в дюймі належало 671 екземпляр. З них штабу корпусу і штабам дивізії - по 25 прим., Артилерійській бригаді - 39, полкам - по 30. До весни 1919 р Військово-топографічна служба була єдиною організацією в країні, яка виконувала топогеодезичні і картографічні роботи. 15 березня 1919 року В.І. Ленін підписав декрет "Про заснування Вищого геодезичного управління" (нині Головне управління геодезії і картографії). Тим самим було покладено початок державної топографо-геодезичної і картографічної службі і планомірного картографування території країни. Військово-топографічна служба могла тепер більше уваги приділяти питанням топогеодезичного забезпечення бойових дій військ. купити чохли для iPhone за найнижчими цінами ви зможете на сайті hotstore.com.ua. На даному ресурсі ви знайдете будь-які аксесуари та пристрої для всієї лінійки продукції APPLE.

Новий підхід до організації топогеодезичного забезпечення дозволяв концентрувати сили і засоби для вирішення таких важливих проблем як, побудова геодезичної мережі в єдиній системі координат на території країни, розробка стрункого масштабного ряду топографічних карт, виробництва зйомок і створення запасів карт на райони можливих бойових дій, розробка та впровадження прогресивних методів виробництва топогеодезичних і картографічних робіт.
У 1921 р в складі Військово-топографічної служби формується перший аерофототопографіческой загін, який приступив до виготовлення карт контурно-комбінованим методом.

У 1932 р в Московському військовому окрузі був сформований досвідчений моторизований топографічний загін до складу якого поряд з топографічними підрозділами, входило похідне картографічне відділення. В подальшому такі загони були створені і в ряді інших округів.

Військово-топографічне управління, грунтуючись на досвіді війни з білофінами, намітило ряд заходів щодо вдосконалення структури органів і частин служби, за методикою виконання робіт при топогеодезичному забезпеченні бойових дій військ. Однак до початку Великої Вітчизняної війни (1941-1945 р.р.) не всі намічені заходи вдалося виконати: чи не була завершена організація органів частин служби, переоснащення їх спеціальною технікою і транспортними засобами.

Високі вимоги до топогеодезична забезпечення військ пред`явила Велика Вітчизняна війна. У 1941 р внаслідок втрат запасів карт, розміщених в прикордонних округах, а також з-за недостатньої картопографіческой підготовленості деяких прикордонних і центральних районів країни і значні втрати в особовому складі і техніці частин Військово-топографічної служби, зіткнулися із серйозними труднощами в забезпеченні військ топографічними картами . У цей час перед ВТС була поставлена задача: в короткі терміни, всього за 6 місяців - провести зйомки і складання карт на великі райони центральної частини країни і забезпечувати ними війська.

Незважаючи на великі труднощі війни це завдання Генерального штабу Топографічна служба виконала успішно. 2000 знятих і складених оригінальних листів карт і близько 200 млн. Прим. віддрукованих карт - ось результат цієї напруженої роботи.

Поряд із забезпеченням військ топографічними картами, одним із головних завдань ВТС було забезпечення артилерії вихідними геодезичними даними. Топогеодезичні частини фронтів з перших і до останніх днів війни в позиційних районів артилерійських частин розвивали геодезичні мережі з щільністю до 1-2 пунктів на 1 квадратний км., А в районах вогневих позицій, спостережних постів і посад засобів АІР - більше 3 пунктів на 1 кв . км. Значний обсяг робіт військові топографи виконали по безпосередній геодезичної прив`язки елементів бойових порядків артилерії і зарубки цілей в розташуванні противника. Так, наприклад, про обсяг робіт, виконаних військовими топографами на оборонних рубежах під Ленінградом, можна судити з таких даних:

1.Определите і закріплено на місцевості 6160 пунктів;

2.прівязано інанесено на карту 56190 вогневих точок;

3.отображено на карті 414 км протитанкових ровів і траншей.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 104
Увага, тільки СЬОГОДНІ!