Розслідування та облік нещасних випадків

Відео: Зміни в порядку розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві
Про кожний нещасний випадок потерпілий або свідок повинен сповістити керівника робіт (начальника партії, майстри). Потерпілому має бути негайно надана перша медична допомога, можлива в даних умовах, а при необхідності його слід відправити до відповідного медичного закладу.
Складати акт про нещасний випадок в довільній формі не дозволяється, тому що при цьому можуть бути втрачені суттєві обставини. Крім того, довільна форма акта утруднить надалі його статистичну обробку.
в місцевий комітет профспілки. Комітет профспілки протягом семи днів зобов`язаний розглянути заяву потерпілого і прийняти постанову, обов`язкове для виконання адміністрацією. Після закінчення тимчасової непрацездатності відомості про результат нещасного випадку заносяться в акт і повідомляються в місцевий комітет профспілки.
Кожен груповий, важкий пли смертельний нещасний випадок розслідується комісією. До комісії входять представники органів Держнаглядохоронпраці, профспілки, вищестоящої організації. Комісія зобов`язана негайно приступити до розслідування і в строк не більше семи днів скласти акт спеціального розслідування. Незалежно від спеціального розслідування все групові, смертельні і важкі нещасні випадки оформляються актом за формою Н-1 на кожного потерпілого і реєструються в спеціальному журналі.
Випадки побутового та інших видів невиробничого травматизму в організаціях Департаменту геології РБ також підлягають розслідуванню. Ці випадки розслідуються відповідно до «Положення про порядок розслідування та обліку в геологічних і топографо-геодезичних організаціях, підприємствах і установах побутового та інших випадків невиробничого травматизму», затвердженого постановою Пленуму Верховного Суду Республіки Білорусь від 14 вересня 1995 № 10.

Основні причини виробничого травматизму
За даними Міжнародної організації праці (МОП) щорічно в світі тільки в промисловості відбувається близько 50 мільйонів нещасних випадків, в результаті яких гине майже 100 тисяч осіб, сотні тисяч стають інвалідами. Втрати робочого часу в результаті виробничого травматизму в кілька разів перевищують втрати від страйків і інших трудових конфліктів.
За даними статистичного управління на підприємствах і в організаціях Білорусі нещасні випадки забирають щорічно життя більше 300 працівників, загальна кількість травмованих на виробництві перевищує 15 тисяч чоловік.
За оцінками фахівців, багато порушень чинного законодавства виникають через некомпетентність керівників підприємств, їх невміння організувати роботу з охорони праці.
Тому одним з необхідних умов успішного вирішення всього комплексу проблем охорони праці, профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань, зниження захворюваності на виробництві є підвищення рівня знань з цих питань керівників і фахівців.
Завдяки постійно проводиться в усіх геологічних організаціях і на підприємствах профілактичній роботі рівень травматизму систематично знижується. Багато геологічні організації домоглися повного усунення травматизму. Сотні бурових і гірничопрохідницьких бригад, геологічних і геофізичних загонів і партій багато років працюють без виробничого травматизму. Це стало можливим завдяки копіткій виховної роботи, суворого дотримання кожним працюючим правил безпеки.
У той же час в окремих організаціях все ще мають місце нещасні випадки. Знання причин нещасних випадків необхідно для розробки заходів, спрямованих на поліпшення умов праці і ліквідацію виробничих травм. Причини нещасних випадків виявляються в результаті розслідування і аналізу виробничого травматизму. Виділяють наступні групи причин виробничого травматизму: організаційні, організаційно-технічні, технічні та інші (об`єктивно-природні та ін.). В даний час встановлено, що переважна частина нещасних випадків (до 80 - 90%) відбувається з організаційних і організаційно-технічних причин. Число нещасних випадків з технічних причин в геологічних організаціях становить більше 5 - 8% - з інших причин - близько 5%.
До організаційних причин належать: порушення виконавцями інструкцій і правил безпеки, застосування працюючими небезпечних прийомів праці, невикористання працюють засобів техніки безпеки, наявних на робочих місцях, невикористання працюють індивідуальних засобів захисту, порушення посадовими особами правил безпеки, порушення трудової дисципліни, допуск до роботи ненавчених робітників і осіб в нетверезому стані, відсутність (або недостатність) контролю інженерно-технічними працівниками за ін ізводством робіт, неправильна (небезпечна) організація робіт.
Організаційно-технічними причинами є: непідготовленість робочого місця-несправні обладнання, транспортні засоби, інструмент та індивідуальні засоби захисту-застосування обладнання та інструменту, що не відповідають умовам роботи-відсутність коштів захисту-необхідного обладнання, інструменту, матеріалів.
Технічні причини викликані: конструктивними недоліками обладнання (інструменту) і засобів техніки безпеки-відсутністю коштів механізації робіт і техніки безпеки-недосконалістю технології робіт- невідповідністю умов, обумовлених в проекті, умов виконуваних робіт- невідповідністю об`єкта робіт проекту, заводськими дефектами обладнання (інструменту).
До іншим причинам відносяться: необережність (неуважність) потерпілого або поганий стан здоров`я потерпілого, стихійні природні явища (землетрус, повінь, гроза), вплив біологічних факторів (напад хижих звірів, укуси отруйних тварин і ін.) І т. Д.

Відео: 8.Безопасность і охорона праці РК: Розслідування та облік нещасних випадків

Ось ще по темі:
Охорона праці на підприємстві РБ. Загальні вимоги
Організація робіт з техніки безпеки
Організація виробництва геологорозвідувальних робіт
Вимоги техніки безпеки, що пред`являються до механізмів і інструменту
Вимоги безпеки, що пред`являються до робочого місця
Виробничий травматизм
Геологічні і геологопоісковие роботи
Загальні вимоги безпеки при проведенні маршрутів
Вимоги техніки безпеки при роботі в різних фізико-географічних районах
геофізичні дослідження
Сейсморозвідувальні і електророзвідувальні роботи
Механічне колонкове буріння
Вимоги безпеки, що пред`являються до робочого місця
Вибухові роботи
Гірничо-розвідувальні роботи
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні роботи
Випробування твердих корисних копалин
Лабораторні роботи
гірничорятувальна служба
Пожежна безпека
виробнича санітарія
Охорона праці

Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 159
Увага, тільки СЬОГОДНІ!