Правовий режим земель міст

До земель міст належать усі землі в межах міської межі. Міська межа - зовнішня межа міста, що відокремлює землі міста від інших категорій земель. Ст. 106 КЗ свідчить, що міська (селищна) риса встановлюється і змінюється відповідно до законодавства РБ.

Землі населених пунктів, які межують з землями міст, можуть бути передані до складу земель міст. Якщо місто виділило громадянам ЗУ для житлового будівництва, які не мають кордонів з містом, вони після забудови включаються до складу земель суміжних населених пунктів. Якщо ж поряд немає населеного пункту, то забудовані ЗУ утворюють новий населений пункт (ст. 105 КЗ).

Включення ЗУ в межі міста або селища не тягне припинення права власності, користування або володіння цими ЗУ і не є підставою для зміни їх розмірів. Вилучення таких ділянок проводиться в порядку, встановленому ст. 39-41 КЗ.

Власники, користувачі, орендарі ЗУ в містах мають ряд додаткових обов`язків. Вони повинні проводити необхідні роботи з благоустрою та озеленення, збереження зелених насаджень відповідно до правил, а також підтримання закріпленої за ними території в належному санітарному і протипожежному стані.

Всі землі міст знаходяться у віданні міських Рад та їх виконавчих органів. Використання ЗУ здійснюється на підставі генеральних планів міст і планів землеустрою території. Згідно з цими документами виділяються окремі категорії міських земель - міської забудови, загального користування, сільськогосподарського призначення, зайняті міськими лісами, землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Землі міської забудови складаються з земель, забудованих і підлягають забудові житловими, культурно-побутовими, промисловими, адміністративними та іншими будівлями і спорудами.

Землі міської забудови підрозділяються на 1) землі забудованих ділянок під будівлями і сооруженіямі- 2) незабудовані землі, в тому числі під зруйнованими будівлями. Ці землі виділяються підприємствам, установам і організаціям для будівництва та експлуатації промислових, житлових, культурно-побутових та інших будівель і споруд, а також громадянам для індивідуального житлового будівництва. ЗУ в містах надаються в користування, довічне успадковане володіння, оренду, а також передаються в приватну власність громадян, юридичних осіб Республіки Білорусь в порядку, встановленому КЗ. Тимчасово незабудовані ЗУ можуть бути передані в оренду або тимчасове користування.

Відповідно до Закону РБ від 5 липня 2004 г. «Про архітектурну, містобудівної та будівельної діяльності в РБ» обов`язковою підставою для архітектурної та містобудівної діяльності є містобудівний проект. Він являє собою систему взаємопов`язаних документів, розроблених відповідно до нормативної документації і на основі даних Державного кадастру. Основні типи містобудівних проектів:

* Схеми комплексної територіальної організації РБ і її адміністративно-територіальних утворень;

* Генеральні плани територій сільських Рад;
* Генеральні плани міст;

* Проекти детального планування.

Відео: Гольдарб: собівартість тисячі кубометрів газу 390 гривень, а нам його продають за 300 доларів 03.04

Містобудівна проект є юридичним документом, що визначає якість середовища проживання, характер забудови і рівень благоустрою території, збереження історико-культурної спадщини та природного оточення. Внесення змін до затвердженого містобудівний проект допускається тільки за погодженням з органом, який затвердив проект. Склад, порядок розроблення та погодження містобудівного проекту встановлюються центральним органом державного управління архітектурної та містобудівної діяльністю. Порядок його затвердження і проведення державної експертизи визначається Радою Міністрів РБ (ст. 13 Закону «Про основи архітектурної та містобудівної діяльності»).

Об`єктами земельних відносин в містах є ЗУ (їх частини), в тому числі і земельні сервітути. Розміри ЗУ, що надаються для забудови, і умови користування ними визначаються встановленими нормами та містобудівною документацією (ст. 110 КЗ). Використання земель під забудову можна тільки з дозволу органів архітектури і містобудування.
Суб`єктами права користування ЗУ, наданими для промислового будівництва, можуть бути юридичні особи, в тому числі і державні промислові підприємства, підприємства інших форм власності. ЗУ під забудову в містах можуть надаватися також спільним підприємствам, міжнародним і іншим організаціям.

Особливо слід виділити тимчасове право користування землями міської забудови орендарів будівель, що здаються за договорами довгострокової і короткострокової оренди. Підприємства та фірми можуть орендувати будівлі або їх частини як у місцевих виконавчих органів, так і у промислових підприємств, організацій. При укладанні договору оренди може бути обумовлено право користування частиною ділянки, право на забудову такої ділянки та інші права. Ділянки міської забудови можуть здаватися в оренду для тимчасового використання під склади, стоянки автотранспорту, кіоски, павільйони та інші торгові об`єкти. Після закінчення договору ці ділянки повинні бути повернуті в первісному стані, а тимчасово зведені будівлі і споруди знесені (перенесені).

Відео: Башкирія, Кумертау, інвесторів звільнили від земельного податку

Призначення земель міської забудови - будівництво і подальша експлуатація побудованих будівель і споруд. У юридичній літературі неодноразово підкреслювалася службова роль ділянки міської забудови по відношенню до будови, яке на ньому зведено. При переході права власності на будівлю автоматично разом ним переходить і право користування або довічного успадкованого володіння ЗУ, обслуговуючим дана будова.

Землі загального користування призначені для розміщення необхідних місту споруд і пристроїв, місць масового відпочинку населення та інших загальнодоступних споруд. До них належать землі, які використовуються в якості шляхів сполучення (площі, вулиці, проїзди, шляхи, набережні), призначені для задоволення культурно-побутових потреб населення (парки, лісопарки, бульвари, сквери, міські пляжі), комунально-побутових потреб (кладовища, полігони відходів) та інші землі.

Такі землі, як правило, не надаються у володіння або користування окремих осіб, а знаходяться в загальному вільному користуванні городян. Частина їх може бути в користуванні спеціалізованих підприємств.

На землях загального користування дозволяється зведення капітальних будівель і споруд відповідно до цільового призначення цих земель, а також тимчасових будівель і споруд полегшеного типу (намети, кіоски тощо) без шкоди для цільового призначення таких земель. До земель загального користування в містах відносяться і ринки. Вони самостійно вирішують питання змісту земельної території, здають в оренду торгові приміщення тощо.

До земель сільськогосподарського призначення в містах належать землі, надані колгоспам, радгоспам, іншим юридичним особам для ведення товарного сільського господарства, а також громадянам для городництва, випасання худоби і сінокосіння.

Розміщення на землях, закріплених за сільськогосподарськими підприємствами, житлових, культурно-побутових, виробничих будівель і споруд здійснюється за погодженням з міськими виконавчими органами.

Крім земель сільськогосподарського призначення, до цієї категорії земельних угідь відносять торф`яні болота, родовища загальнопоширених корисних копалин (піску, гальки, кругляка, крейди, гіпсу та ін.), А також міські водойми. Розробка корисних копалин, розташованих на міських землях, регулюється Кодексом про надра, іншими законодавчими актами, постановами органів місцевого управління і самоврядування.

Міські водойми (річки, озера) можуть використовуватися як шляхи сполучення, джерела водопостачання, місця масового відпочинку, можуть бути передані в користування окремим організаціям (для спортивних, рибогосподарських та інших цілей).

Землі, зайняті міськими лісами, покращують стан навколишнього середовища, сприяють організації відпочинку, задовольняють культурно-естетичні потреби населення, захищають територію від водної та вітрової ерозії (ст. 114 КЗ). Правовий режим міських лісів встановлений лісовим законодавством. Порядок користування землями, зайнятими лісами, як і іншими зонами відпочинку, встановлюється міськими Радами депутатів і їх виконавчими органами.

До земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення в містах належать землі, надані юридичним і фізичним особам для здійснення покладених на них завдань.

Режим і структура міських земель поширюється на землі селищ міського типу. Землі селищ міського типу знаходяться у віданні селищних виконавчих і розпорядчих органів.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 63
Увага, тільки СЬОГОДНІ!