Моніторинг земель і ґрунтів

Моніторинг земель і ґрунтів

(Гео-сервер)

Відео: Моніторинг земель Примор`я

Мета досліджуваної навчальної дисципліни «Моніторинг земель / грунтів - ознайомлення студентів з системою спостережень за станом, оцінкою і прогнозом зміни земель / грунтів під впливом природних і антропо-генних чинників
Моніторинг земель являє собою систему спостережень за со-стоянням земельного фонду та ґрунтів для сучасного виявлення змін, оцінки, прогнозу, попередження та усунення наслідків негативних процесів.
Об`єктом моніторингу земель є весь земельний фонд Бела-руси від форм власності на землю, а також з якого складається його ґрунтовий покрив.
Основними завданнями моніторингу земель і ґрунтів є:
* Своєчасне виявлення змін стану земельного фонду та ґрунтів, їх оцінка, прогноз і вироблення рекомендацій по предупрежде-нию і усунення наслідків негативних процесів;
* Інформаційне забезпечення державного земельного кадастру, моніторингу та кадастрів інших природних середовищ, раціонального при-родопользованія, територіального планування та проектування.
Земля / грунт є найважливішим компонентом природного середовища, засобом виробництва і просторовим базисом розміщення різних видів природокористування. Постійний контроль за станом земельних ресурсів та визначення на його основі заходів з охорони земель і організацію їх раціонального використання є актуальним завданням в досягненні цілей сталого екологічного та соціально-економічного розвитку.

Метою навчальної дисципліни «Моніторинг земель і ґрунтів» є ознайомлення студентів з системою спостереження за станом земель / грунтів при різному їх функціональному використанні, придбанні необхідних теоретичних і практичних знань з виявлення й оцінки їх змін під впливом природних і антропогенних факторів, а також попередження та усунення наслідків негативних процесів.

У завдання дисципліни входить формування у студентів необхідних професійних знань і навичок про сутність, призначення, організації ведення моніторингу земель, сферах застосування його результатів. Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами змісту, структури і порядку здійснення моніторингу земель і ґрунтів в Республіці Білорусь, його нормативно-законодавчим та інституційним забезпеченням

Відео: Грунти. Забруднення і рекультивація грунтів. Лектор Кубарева М.В

Загальний обсяг курсу за навчальним планом - 30 годин, в т.ч. лекції - 18 годин, практичних занять - 6 годин, КСР - 6 годин.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 156
Увага, тільки СЬОГОДНІ!