Теми ксров по геоекології губіна в.м.

Теми контрольованих самостійних робіт з курсу «Екологічна геологія»

Тема 1. Еколого-геологічні проблеми Старобинского родовища калійних солей (засолення підземних вод, техногенні сейсмічні процеси, газодинамічні явища та ін.).

Тема 2. Вплив на літосферних простір геологорозвідувальних робіт (геофізичні дослідження, буріння свердловин).

Тема 3. Зміна верхній частині літосфери в районах експлуатації родовищ корисних копалин (нафта, підземні води, мінеральна будівельна сировина і ін.).

Тема 4. Забруднення грунтів і підземної гідросфери в умовах техногенезу (сільськогосподарське, меліоративне, промислове та інші види впливу).

Тема 5. Екологія геологічного середовища (грунти, підземні води) в районах радіоактивного забруднення.

Тема 6. Проблеми охорони геологічного середовища. Геолого-геоморфологічні пам`ятники природи Білорусі (льодовикові валуни, форми рельєфу, оголення гірських порід). Геологічний музей валунів

По одному з розділів теми КСР пишеться реферат, який обговорюється

в процесі семінару (обсяг реферату до 5 стор. тексту).

Література для підготовки до семінарів.

1. Антипин Є.Б. Зміна геологічного середовища Білоруського Полісся під впливом геологорозвідувальних робіт на нафту // Укр. Білорус, ун-ту Сер.2.2000. №1. С. 74-79 (тема 2, 3).

2. Білоус Д.А. Радіація, біосфера, технологія. СПб .: Изд-во ДЕКАН, 2004. 448 с. (Тема 5).
3. Висоцький Е.А., Демидович Л.А., Клементьев В.П. Проблеми раціонального використання Старобинского родовища калійних солей і охорони навколишнього середовища // Вест. Білорус, ун-ту Сер. 2. 1993. №1. С. 70-72 (тема 1).

4. Гарецкій Р.Г., Каратаєв Г.І. Основні проблеми екологічної геології // Літосфера. 1995. №2. С. 33-41 (теми 1-3).

5. Геологія Білорусі / А.С. Махнач, Р.Г. Гарецкій, А.В. Матвєєв та ін. Мн .: ІГН НАНБ, 2001. 815 с. (Теми 2-6).

6. Губін В.Н., Ковальов А.А., Сладкопевцев С.А., Ясовеев М.Г. Екологія геологічного середовища. Мн .: БДУ, 2002. 120 с. (Теми 1-6).

7. Губін В.Н., Ковальов А.А., Коркін В.Д., Комаровський М.Є. Геоекологія Мінського регіону. Мн .: Юнипак, 2005. 116 с. (Теми 2-5).

8. Губіна Т.В. Техногенні сейсмічні процеси в Солігорськ гірничопромисловому районі // Укр. Білорус, ун-ту. Сер. 2. 2003. №1. С. 78-82. (Тема 1).

9. Єлізарова Л.В. Екологічні проблеми міста Мінська і шляхи їх вирішення. Мн .: Кендарі, 1998. 52 с. (Тема 4).
10. Калінін М.Ю. Підземні води і сталий розвиток. Мн .: Белсенс, 1998. 444 с. (Тема 4).

11. Колпашніков Г.А. Техногенез і геологічне середовище. Мн .: БНТУ, 2006. 182 с. (Теми 1-6).

Відео: Андрій Губін у програмі "Життя, як пісня" (2013)

12. Косаревич І.В., Шеметов В.Ю., Гончаренко А.П. Екологія буріння. Мн .: Наук техніка, 1994. 119 с. (Тема 2).

13. Кудельський А.В., Ясовеев М.Г. Перспективи підземного поховання промислових відходів на території Білоруської РСР. Мн .: Наука і техніка, 1989. 49 с. (Тема 4).

Відео: Андрій Губін у програмі "розіграш" (2005)

14. Ледніковия валуни Беларусі: Експериментальная база вивучення валуноў / С.Д. Астапава, У.Я. Бардон, М.А. Вальчик и інш. Мн .: Навука и техніка, 1993. 159 с. (Тема 6).

15. Ляўкоў Е.А. Маўклівия сведкі мінуўшчини. Мн .: Навука и техніка, 1992. 215 с. (Тема 6).

16. Ляўкоў Е.А., Карабанаў А.К. Праблєми вилучення геалагічних и геамарфалагічних помнікаў природи ў Беларусі // Літасфера. 1995. №3 С. 5-9 (тема 6).

17. Родовища калійних солей Білорусі: геологія і раціональне надрокористування / Под ред. Е.А. Висоцького і А.Д. Смичніка. Мн .: БДУ, 2003. 264 с. (Тема 1).

18. Нестеренко В.Б. Чорнобильська катастрофа: радіаційний захист населення. Мн .: ІООО Право і економіка, 1997. 172 с. (Тема 5).

19. Природне середовище Білорусі / Под ред. В.Ф. Логінова. Мн .: МОГО «БІП-С», 2002. 424 с. (Теми 1-6).

20. Савченко В.К. Екологія Чорнобильської катастрофи: Наукові основи Міжнародної програми досліджень. Мн: Беларуская навука, 1997. 224 с. (Тема 5).

21. Стан природного середовища Білорусі: екологічний бюлетень 2004 г. / Под ред. В.Ф. Логінова. Мн .: Мінсктіппроект, 2005. 285 с. (Теми 1-6).

22. Трофимов В.Т., Зілінг Д.Г. Екологічна геологія. М .: ЗАТ «Геоінформарк», 2002. 415 с. (Теми 2-6).

23. Хомич В.С, Какарека СВ., Кухарчик Т.П. Екогеохімія міських ландшафтів Білорусі. Мн .: РУП «Мінсктіппроект», 2004. 260 с. (Тема 4).

24. Еволюція грунтів меліорованих територій Білорусії / С.М. Зайко, Л.Ф. Вашкевич, Л.Я. Свірновскій і ін. Мн .: Університетське, 1990. 287 с. (Тема 4).

25. Екологія раціонального природокористування / М.Г. Ясовеев, Ю.А. Гледка, Є.Б. Антипин і ін. Мн .: Право і економіка, 2005. 373 с. (Теми 1-5).

Відео: Таврійські ігри - Андрій Губін (концерт)

26. Ясовеев М.Г. Геоекологічні дослідження в умовах техногенезу // Укр. Білорус, ун-ту. Сер. 2. 2001.- №3. С.115-121 (теми 1-6).

27. Ясовеев М.Г., Гледка Ю.А. Геоекологічні проблеми розробки Мікашевічского родовища будівельного каменю // Укр. Білорус. ун-ту. Сер. 2.2001. №2. С.71-76 (тема 3).


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 134
Увага, тільки СЬОГОДНІ!