Вимоги техніки безпеки, що пред`являються до механізмів і інструменту

Відео: Разведопрос: Юрій Болдирєв про фундаментальну науку і реформи РАН
Безпека працюючих при проведенні будь-якого виду геологорозвідувальних робіт багато в чому залежить від того, наскільки відповідають застосовувані обладнання, машини, механізми та інструмент вимогам безпеки. Незважаючи на те, що в геологічних організаціях використовується різна за своєю конструкцією та призначенням техніка - геофізична апаратура, бурові верстати і насоси, електровози, металорізальне і зварювальне обладнання, багато видів ручного інструменту, в тому числі і механізованого - до неї можна пред`явити наступні основні вимоги безпеки.
1. Устаткування, апаратура та інструмент повинні бути справними і утримуватися в чистоті. Виконання цієї вимоги практично повністю залежить від працюючих. Застосовувати несправну техніку і інструмент правилами безпеки заборонено.
Відповідальний за безпеку робіт в зміні при здачі зміни зобов`язаний безпосередньо на робочому місці попередити приймає зміну і записати в журнал здачі та приймання зміни (бурової, вахтовий, здачі та приймання зміни машиністами підйомної установки та ін.) Про наявні несправності обладнання. Правилами також передбачено, що приймає зміну робочий зобов`язаний перевірити справність обо-нання і інструменту і до початку роботи усунути виявлені несправності. Важливе значення у виконанні цієї вимоги має своєчасне проведення профілактичних ремонтів, а також регулярний огляд обладнання та інструменту інженерно-технічними працівниками. При кожному відвідуванні об`єкта робіт інженерно-технічні працівники контролюють стан техніки безпеки і про результати контрольного огляду роблять запис в «Журналі перевірки стану техніки безпеки».
2. Обладнання, апаратура та інструмент повинні застосовуватися строго за призначенням відповідно до вимог експлуатаційної документації - паспортами і інструкціями з експлуатації. Експлуатувати техніку і інструмент при навантаженнях і тисках, що перевищують допустимі за паспортом, забороняється. Виконання цієї вимоги безпеки забезпечують як інженерно-технічні працівники, так і безпосередньо працюють, які повинні добре знати використовувану ними техніку і в ході роботи постійно контролювати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, встановлених на обладнанні, режим роботи обладнання, не допускаючи виходу основних параметрів обладнання за межі допустимого.
3. Обладнання, апаратура, а в ряді випадків і інструмент повинні бути забезпечені необхідною огороджувальної технікою. Працювати на обладнанні без огороджень або при несправних огорожах забороняється. Навіть при короткочасному знятті огородження обладнання слід попередньо зупинити. Неприпустимо застосовувати запобіжні пристосування, які не відповідають конкретним умовам експлуатації - замінювати плавкі вставки нестандартними, встановлювати в запобіжних клапанах нетарірованние пластини і штифти і т. П. Інструмент, призначений для роботи на висоті, щоб уникнути його падіння при роботі повинен бути прив`язаний. Ручний механізований інструмент постачають огородженнями ріжучих елементів. При застосуванні ручного інструменту напругою 127 В заземлюють корпус.
4. Розташування механізмів і апаратури на робочому майданчику має забезпечувати зручний і безпечний доступ до них при ремонті, монтажі та експлуатації. При установці устаткування передбачають робочі проходи для обслуговування механізмів. Відповідно до правил безпеки в стаціонарних установках ширина проходу повинна бути 1 м, а в самохідних і пересувних - не менше 0,7 м. Обладнання, для обслуговування якого потрібно підніматися на висоту, оснащують ступенями, сходами, а при висоті обладнання більше 1, 5 м - робочими майданчиками. Робоча площадка повинна мати ширину не менше 0,5 м і забезпечуватися перилами. При використанні інструменту на робочому місці кожного інструменту відводиться постійне місце, що не тільки полегшує виконання роботи, а й підвищує безпеку праці.
Крім зазначених основних вимог, для забезпечення безпеки дуже важливо при застосуванні обладнання правильно і надійно змонтувати його. Це багато в чому залежить від застосовуваних схем монтажу та розрахунку фундаменту. Найбільш доцільно монтаж обладнання проводити за типовими схемами, які розробляються на підставі інструкції по експлуатації і з урахуванням місцевих умов.
Правилами безпеки при геологорозвідувальних роботах та державними стандартами передбачено, що організації і заводи-виробники нової техніки та інструменту, зобов`язані випускати таку техніку, яка забезпечувала б не тільки подальше зростання продуктивності праці, а й поліпшення його умов.

Відео: Відео інструкція по охороні праці при роботі з ручним слюсарним інструментом

Ось ще по темі:
Охорона праці на підприємстві РБ. Загальні вимоги
Організація робіт з техніки безпеки
Організація виробництва геологорозвідувальних робіт
Вимоги безпеки, що пред`являються до робочого місця
Виробничий травматизм
Розслідування та облік нещасних випадків
Геологічні і геологопоісковие роботи
Загальні вимоги безпеки при проведенні маршрутів
Вимоги техніки безпеки при роботі в різних фізико-географічних районах
геофізичні дослідження
Сейсморозвідувальні і електророзвідувальні роботи
Механічне колонкове буріння
Вимоги безпеки, що пред`являються до робочого місця
Вибухові роботи
Гірничо-розвідувальні роботи
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні роботи
Випробування твердих корисних копалин
Лабораторні роботи
гірничорятувальна служба
Пожежна безпека
виробнича санітарія
Охорона праці

Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 188
Увага, тільки СЬОГОДНІ!