Геоекологічна експертиза

Геоекологічна експертиза

(СДО-геосервер)

Курс «Геоекологічна експертиза» читається для студентів спеціальності Н 33 01 02 «Геоекологія» і 1-31 02 01-03 «Географія» ( «Геоінформаційні системи») - 5 курс-9 семестр- загальна кількість годин - 52- лекції - 16 годин - практичні заняття - 14 годин-КСР - 14 годин, лабораторні роботи - 8 годин.

Викладач: Гагина Наталія Володимирівна, доцент кафедри географічної екології, кандидат географічних наук, доцент.

Навчальна програма курсу затверджена в якості базової науково-методичною радою Білоруського державного університету, протокол 2006 Робоча програма курсу затверджена на засіданні кафедри географічної екологііг., Протокол №.
В курсі розглянуті історія розвитку та сучасний етап екологічної експертизи, що є найважливішим важелем здійснення природоохоронної політики держави. Ця процедура встановлює відповідність запланованій діяльності екологічним вимогам і визначає допустимість реалізації об`єкта екологічної експертизи. Геоекологічний аспект обгрунтування екологічної експертизи виражений в системному підході до оцінки впливу господарської діяльності на навколишнє середовище.

Відео: Екологічна Експертиза

Метою курсу «Геоекологічна експертиза» є вивчення світових систем екологічної експертизи та екологічної оцінки, геоекологічних основ оцінки впливу на навколишнє середовище.
Основні завдання курсу полягають у формуванні у студентів знань про принципи, етапи, методи проведення екологічних експертіз- навичок роботи з законодавчими та нормативними документами, практичними прийомами експертної діяльності. Курс є важливою складовою в системі підготовки фахівців-геоекологів.

Відео: Екологічна експертиза // Екологічні дослідження та екологічний моніторинг

В Республіки Білорусь найважливішим важелем здійснення державної політики в галузі раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища є процедура екологічної експертизи проектів господарської та іншої діяльності, регламентована базовим законом «Про державну екологічну експертизу».

екологічною експертизою є встановлення відповідності запланованій господарської та іншої діяльності екологічним вимогам з використанням даних по оцінці впливу на навколишнє природне середовище та визначення допустимості реалізації об`єкта екологічної експертизи з метою попередження можливих несприятливих впливів цієї діяльності на навколишнє середовище і пов`язаних з ними соціальних, економічних та інших наслідків.

У географічній науці накопичений значний досвід вивчення впливу господарської діяльності на навколишнє середовище. Геоекологічний аспект обгрунтування екологічної експертизи виражений в комплексному і системному підходах до оцінки антропогенного впливу, що враховують як закономірності взаємозв`язку компонентів природного середовища, так і взаємозв`язку між природними і соціально-економічними факторами.

Екологічна експертиза є типовою областю прикладного геоекологічного знання і управлінської практики. Тому лекційний курс і семінарські заняття розраховані на ознайомлення студентів-географів зі сформованими в світовій практиці системами екологічної оцінки та екологічної експертизи. Також детально розглядається законодавчо-нормативна база, яка регламентує проведення екологічної експертизи в Республіці Білорусь, в тому числі визначає процедуру проведення державної та громадської екологічної експертизи, оцінки впливу на навколишнє середовище.

Важлива частина курсу присвячена вивченню методологічних основ географічного обгрунтування екологічної експертизи проектів господарської діяльності, розгляду завдань і принципів геоекологічної експертизи. У заключній частині курсу дається аналіз методів геоекологічної оцінки антропогенного впливу на навколишнє середовище, що застосовуються на різних стадіях експертизи.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 120
Увага, тільки СЬОГОДНІ!