Гідрогеологічні та інженерно-геологічні роботи

Відео: Спеціальність "Гідрогеологія та інженерна геологія"
На території республіки в даний час у великих обсягах проводяться гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження в зв`язку з усе зростаючим гідротехнічних, промисловим або цивільним будівництвом, а також заходами по меліорації земель. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження необхідні і при розвідці родовищ корисних копалин, проведенні заходів і способів боротьби з просадочностью грунту, протизсувних заходів. Проведення гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень пов`язаний з вивченням водойм боліт, кам`яних осипів або полів карстових провалів, заовраженних територій, обвалонебезпечних обривів і ін.
Небезпека роботи на цих ділянках збільшується в зв`язку з тим, що дослідники не можуть обійти або скоротити час перебування в небезпечних умовах, а повинні детально вивчити всі морфологічні та інші особливості цих ділянок (проміряти глибину боліт, водойм, потужність осипів, що лежать на схилах, встановити розміри, стан дна, скельної основи осипи, проміряти глибину і розгалуженість карстових провалів і т. д.).
При стаціонарних режимних спостереженнях вивчають такі процеси, як ерозійні, селеві, обвальні, гідрогеологічні. При цьому проводять кількісні проміри, використовують різну апаратуру, датчики й устаткування. Бурові роботи з гідрогеологічної метою здійснюються найчастіше в умовах підвищеної небезпеки - на заовраженних ділянках, берегах водойм, обривах, на акваторії річок та озер влітку зі спеціальних плавучих або придонних підстав, а взимку з льоду.
Специфічні умови підвищеної небезпеки створюються при виконанні дослідно-будівельних робіт з використанням землерийної, вибуховий техніки. Особливу небезпеку становлять дослідження на діючих підприємствах і будівництвах при вишукуваннях для розширення підприємств, при вивченні режиму підземних вод або гірського масиву в шахті (руднику). Додатковим джерелом небезпеки при гідрогеологічних та інженерно-геологічних роботах є їх цілорічність і виконання досліджень нечисленними групами. Роботи на кожному об`єкті найчастіше короткочасні. Це ускладнює строгий контроль за станом техніки безпеки, всього комплексу заходів з охорони праці.
Всі працівники повинні бути навчені за фахом і знати правила техніки безпеки, вони забезпечуються необхідними захисними пристосуваннями, спецодягом.

Режимні гідрогеологічні спостереження
При виконанні режимних гідрогеологічних спостережень повинен бути розроблений раціональний маршрут, що охоплює мережу спостережень, в необхідних місцях повинні бути влаштовані містки через струмки, канави та ін.

Досвідчені гідрогеологічні роботи
Досвідчені гідрогеологічні роботи дуже різноманітні, що й обумовлює характер травмування при необережному і неправильному їх проведенні. Досвідчені роботи часто виконуються цілодобово, тому порядок виконання робіт в нічний час і у вихідні дні повинен узгоджуватися з профспілковими організаціями. Для забезпечення безпеки досвідчених робіт повинна бути підготовлена робоча площадка. Якщо майданчик розміщується над пройденим шурфом, то шурф повинен бути засипаний або закріплений до забою, зверху повинен бути влаштований поміст. Площадка повинна бути огороджена і ви-ставлені щити з написами, які забороняють вхід стороннім особам.
Влаштовуються технологічне освітлення робочих об`єктів і загальне освітлення, які добре висвітлюють майданчик в нічний час, навіть якщо роботи в цей час не виробляються. Встановлюється протипожежне обладнання, відповідне характеру майбутніх робіт. При откачках насосами, що встановлюються і турф або шахтах, полки, на яких розміщується насос, повинні мати огорожі. При відведенні води шлангом кінець шланга повинен бути закріплений. Забороняється використовувати нагнітальні насоси при несправності самих насосів, трубопроводів, манометрів, запобіжних клапанів і компенсаторів.

Інженерно-геологічні роботи
При монтажі вантажної платформи під неї підставляються козли для запобігання її падіння. При завантаженні платформи металевими зливками (бетонними блоками, цеглою і т. Д.) Вантаж повинен розміщуватися рівномірно по всьому майданчику платформи. Штабелі злитків (блоків) повинні бути не вище 1 м і укладатися з перекриттям швів.
При випробуванні грунтів на зсув з вилученням моноліту з шурфу повинно бути механізованим витяг обойми з грунтом, а також опускання в шурф приладу.
При введенні пенетраціонного молота в напрямні необхідно використовувати спеціальний гак. Молот в верхньому положенні може перебувати тільки в процесі забивання зонда. В інший час він повинен опускатися вниз. Транспортування установки з незнятим молотом і піднятою щоглою не допускається
У ряді випадків інженерно-геологічні роботи ведуться на території промислових підприємств як діючих, так і закритих (законсервованих). У цих випадках роботи повинні виконуватися за письмовим дозволом їх адміністрації в певних місцях і в обумовлені терміни. Характер майбутніх робіт також узгоджується. Весь геологічний персонал повинен вивчити вимоги безпеки і виконувати правила внутрішнього розпорядку даного підприємства.
Всі працівники повинні бути забезпечені належними на цьому підприємстві захисними засобами і пристосуваннями, а також знати прийняті сигнали.
Огляд, відбір проб ґрунтів або води в занедбаних підземних виробках можуть виконуватися тільки в супроводі місцевого працівника, який добре знає розташування виробок.

Відео: Інженерно-геологічні вишукування

Ось ще теми:
Охорона праці на підприємстві РБ. Загальні вимоги
Організація робіт з техніки безпеки
Організація виробництва геологорозвідувальних робіт
Вимоги техніки безпеки, що пред`являються до механізмів і інструменту
Вимоги безпеки, що пред`являються до робочого місця
Виробничий травматизм
Розслідування та облік нещасних випадків
Геологічні і геологопоісковие роботи
Загальні вимоги безпеки при проведенні маршрутів
Вимоги техніки безпеки при роботі в різних фізико-географічних районах
геофізичні дослідження
Сейсморозвідувальні і електророзвідувальні роботи
Механічне колонкове буріння
Вимоги безпеки, що пред`являються до робочого місця
Вибухові роботи
Гірничо-розвідувальні роботи
Випробування твердих корисних копалин
Лабораторні роботи
гірничорятувальна служба
Пожежна безпека
виробнича санітарія
Охорона праці

Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 124
Увага, тільки СЬОГОДНІ!